سلام مبلغ رو واریز و تصویر فیش و ادرس رو براتون ارسال کردم